AIONI Architektura

Międzynarodowy Konkurs na Podlaskie Centrum Kultury

Zespół projektowy:

Anna Rybowicz, Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński, Patryk Brzostek, Grzegorz Gosk, Jacek Hawrylak, Janusz Paczyński, Adam Jakimowicz, Pracownia Projektowa Kaczyński i Spółka s.c

Lokalizacja: Białystok, ul. Węglowa
Powierzchnia: 42 837 m2
Publikacja: A-RONET

Projekt przygotowany na międzynarodowy konkurs architektoniczny ogłoszony w 2006 roku, dotyczący koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej w Białymstoku na cele Podlaskiego Centrum Kultury. Opracowanie zdobyło II miejsce.

Teren dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku jest terenem o bardzo charakterystycznych cechach. Znajduje się na skraju terenów śródmiejskich Białegostoku jednocześnie granicząc z obszarami o przeznaczeniu przemysłowym. Jest „wyspą” wyraźnie i sztucznie wyrwaną ze struktury miasta.
Koncepcja projektowa zakładała wprowadzenie tego terenu do struktury miasta poprzez nadanie mu istotnej funkcji kulturalnej i artystycznej (Podlaskie Centrum Kultury) przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznych i przestrzennych walorów.

W skład projektowanego kompleksu wchodzą obiekty:

Zespół projektowy:

Joanna Krysiewicz, Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński, Robert Misiuk

Lokalizacja: Białystok, ul. Zwierzyniecka i Świerkowa
Powierzchnia: 7757 m2

Projekt przygotowany był na międzynarodowy konkurs architektoniczny zorganizowany w 2008 roku.

Biblioteka wchodzi w skład kampusu Politechniki Białostockiej. Czarna bryła miała na celu wyróżnienie gmachu spośród pozostałych obiektów miasteczka studenckiego. Pozornie pełne i ciężkie ściany budynku porozcinane zostały dużą ilością okien, które ujawniają się dopiero w nocy. W ciągu dnia stanowią one lustra, w których odbija się otaczająca przyroda, dając tym samym malowniczy efekt.

Poza funkcją biblioteki w budynku zaprojektowanych zostało również wiele pomieszczeń służących rekreacji.
Przestrzeń wokół stanowią obszary służące różnorodnym aktywnościom społecznym.

Zespół projektowy:

Paulina Gajda, Karolina Czochańska, Przemek Sobieszuk, Krzysztof Kiciński

Niemirów jest miejscowością, której początki sięgają XIII wieku. Do dziś o jej bogatej historii świadczą zachowany układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i zabytkowa drewniana zabudowa. Burzliwa historia tych ziem i przynależność do różnych narodów spowodowały przenikanie się kultur, co znalazło swoje odzwierciedlenie w architekturze, sztuce, zwyczajach i tradycji. Z uwagi na swoje położenie, miejscowość i jej otoczenie, jest interesująca pod względem walorów kulturowych i przyrodniczych.

dużym potencjale przyrodniczym opracowywanego terenu świadczą: położenie w granicach terenów objętych ochroną w ramach programu Obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska) oraz w granicach obszarów chronionego krajobrazu (Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu). Niezwykły charakter tego terenu tworzą zachowane tu fragmenty siedlisk przyrodniczych takich, jak: nadrzeczne łęgi topolowe, znajdujące się w większości na północnym brzegu rzeki, które porastają kilkudziesięcioletnie drzewostany złożone z topoli czarnej i wierzby białej, czy starorzecza i drobne zbiorniki wodne znajdujące się w większości na południowym brzegu. Występują tam rośliny wodne takie, jak: grążel żółty oraz grzybienie białe, o charakterystycznym wyglądzie i dużych walorach estetycznych.

Projektowana kładka pieszo-rowerowa stanowić będzie ważny element w strukturze miasteczka i krajobrazu, stąd zależało nam na tym, aby jej forma nie zakłócała naturalnego odbioru tego miejsca.
W myśl tej zasady połamany kształt kładki nawiązuje do poruszanego przez wiatr, skręconego źdźbła trawy. Przełamania występujące na całej jej powierzchni tworzą nowoczesną, wydłużoną, strukturalną formę, która idealnie wpisuje się w zastany, nizinny krajobraz Doliny Dolnego Bugu, nie zakłócając go, lecz zdecydowanie podkreślając jego charakter.

Materiał wykończeniowy kładki – korten (Cor-Ten), będzie miał duży wpływ na atmosferę projektowanego miejsca. Korten, czyli stalowa blacha pokryta charakterystycznym, rdzawym nalotem, poza niezwykłym wyglądem jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga wiele pielęgnacji. Walory estetyczne tego materiału – kolor i surowy, „postarzony” patyną wygląd, powodują, że kładka wpisuje się w historyczną i kulturową tkankę miejscowości, stanowiąc jednocześnie ciekawą, współczesną interwencję w krajobraz naturalny. Materiał ten, w połączeniu ze strukturalną bryłą, podkreśla współczesną metrykę nowego elementu i wpływa na odbiór obiektu w krajobrazie naturalnym, szczególnie w okresie letnim i zimowym, kiedy powstawać będą ciekawe kontrasty kolorystyczne.

Wnętrze kładki o odmiennym, organicznym charakterze, wykończone zostało jasnymi panelami drewnianymi, które z jednej strony stanowią nowoczesne nawiązanie do tradycji budowlanej tych terenów, z drugiej zaś wpływają na charakter przejścia, które dzięki strukturze drewna staje się miłe w dotyku i zapraszające. Uzupełniającym elementem wnętrza kładki będą szklane balustrady, które, nie zakłócając formy obiektu, umożliwią przechodniom podziwianie najatrakcyjniejszych widoków otoczenia – nieba i szerokiej, kończącej się na horyzoncie rzeki.
Szerokość i forma wnętrza, oparta na poruszaniu się po pochylniach o maksymalnym spadku wynoszącym nie więcej niż 6%, umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym i przejazd pojazdów technicznych.

Nocą wnętrze kładki oświetlone będzie poprzez ukryte przy podłodze oświetlenie liniowe, biegnące symetrycznie po obu stronach wzdłuż całego przejścia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poza efektem estetycznym, uzyskuje się również poprawę stanu bezpieczeństwa samego obiektu, umożliwiając swobodne poruszanie się po zachodzie słońca.
We wcięciach idących wzdłuż przejścia, w których ukryte jest oświetlenie, znajdują się również odpowiednio: po jednej stronie rynna odprowadzająca wodę, po drugiej – miejsce na kanał techniczny, który dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje ukryty lecz łatwo dostępny.

Ważnym czynnikiem przy projektowaniu iluminacji było także przywołanie światłem charakterystycznej formy kładki widocznej za dnia. Uzupełnieniem oświetlenia wnętrza jest więc pas świetlny idący po załamaniach struktury zewnętrznej kładki. W ten sposób, eksponując wybrane elementy, odpowiednio dobrane światło wpływa na podświadomość, tworząc rozpoznawalny, nocny wizerunek obiektu, jednocześnie nie zanieczyszczając światłem środowiska naturalnego.

Kładka, dzięki bezpośredniej dostępności z drogi gminnej, będzie stanowiła naturalne przedłużenie urbanistyki miasteczka umożliwiając szybkie przedostanie się na drugi brzeg rzeki mieszkańcom i odwiedzającym to miejsce turystom. Zaprojektowany przy obiekcie parking i pole piknikowe dają możliwość odpoczynku i obserwacji otaczającej natury.

Zespół projektowy:

Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński

Animacja powstała w 2006 roku na konkurs międzynarodowy, w którym ostatecznie zdobyła III miejsce. Konkurs miał na celu stworzenie animacji będącej elementem spajającym dzieła z całej twórczości Iakova Czernikhowa. Film miał na celu ukazanie jak poszczególne prace tego architekta ewoluują w inne, rozrastając się i modyfikując. Elementem klamrowym dla całej kompozycji był system dwójkowy. Dlatego, że jest on sposobem zapisu wszystkiego co jest, stał się tym samy matrycą dla tej animacji.

Kontakt

Potrzebujesz informacji na temat naszych usług lub chcesz porozmawiać o swoim projekcie – skontaktuj się z nami.
Architekt Białystok:
Tel: (85) 307 60 70
Tel: (+48) 504 178 862
Mail: kicinski@aioni.pl
Adres:
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3/3
15-797 Białystok, Polska
AIONI Architektura: architekt wnętrz Białystok, architekt Suwałki, architekt Bydgoszcz
YouTube
©AIONI. All Rights Reserved.