Zakład Pogrzebowy w Karakulach

Funeral home in Karakule

Location/Lokalizacja: Karakule, gmina Supraśl, województwo podlaskie
Surface area/Powierzchnia: 2 500 m2

Currently, the building is under construction./Obecnie budynek jest w trakcie realizacji.