AIONI Architektura

Międzynarodowy Konkurs na Podlaskie Centrum Kultury

Zespół projektowy:

Anna Rybowicz, Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński, Patryk Brzostek, Grzegorz Gosk, Jacek Hawrylak, Janusz Paczyński, Adam Jakimowicz, Pracownia Projektowa Kaczyński i Spółka s.c

Lokalizacja: Białystok, ul. Węglowa
Powierzchnia: 42 837 m2
Publikacja: A-RONET

Projekt przygotowany na międzynarodowy konkurs architektoniczny ogłoszony w 2006 roku, dotyczący koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej w Białymstoku na cele Podlaskiego Centrum Kultury. Opracowanie zdobyło II miejsce.

Teren dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku jest terenem o bardzo charakterystycznych cechach. Znajduje się na skraju terenów śródmiejskich Białegostoku jednocześnie granicząc z obszarami o przeznaczeniu przemysłowym. Jest „wyspą” wyraźnie i sztucznie wyrwaną ze struktury miasta.
Koncepcja projektowa zakładała wprowadzenie tego terenu do struktury miasta poprzez nadanie mu istotnej funkcji kulturalnej i artystycznej (Podlaskie Centrum Kultury) przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznych i przestrzennych walorów.

W skład projektowanego kompleksu wchodzą obiekty:

Kontakt

Potrzebujesz informacji na temat naszych usług lub chcesz porozmawiać o swoim projekcie – skontaktuj się z nami.
Architekt Białystok:
Tel: (85) 307 60 70
Tel: (+48) 504 178 862
Mail: kicinski@aioni.pl
Adres:
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3/3
15-797 Białystok, Polska
AIONI Architektura: architekt wnętrz Białystok, architekt Suwałki, architekt Bydgoszcz
YouTube
©AIONI. All Rights Reserved.