Międzynarodowy konkurs architektoniczny na Gmach Biblioteki PB

The International Architectural Competition for the Bialystok University of Technology Library

Design team/Zespół projektowy:
Joanna Krysiewicz, Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński, Robert Misiuk
Location/Lokalizacja: Białystok, ul. Zwierzyniecka i Świerkowa
Surface area/Powierzchnia: 7757 m2

The project was prepared for the international architectural competition in 2008.

The library is a part of the campus of the Bialystok University of Technology. The black colour of the building distinguishes it from other campus facilities. The seemingly heavy walls of this structure were divided by numerous windows that are visible only at night. During the day, they become mirrors which reflect the surrounding nature, contributing to a picturesque effect.

Apart from the main function of a library, the building contains different recreational spaces.
The surrounding area is designed to accommodate various social activities.

Projekt przygotowany był na międzynarodowy konkurs architektoniczny zorganizowany w 2008 roku.

Biblioteka wchodzi w skład kampusu Politechniki Białostockiej. Czarna bryła miała na celu wyróżnienie gmachu spośród pozostałych obiektów miasteczka studenckiego. Pozornie pełne i ciężkie ściany budynku porozcinane zostały dużą ilością okien, które ujawniają się dopiero w nocy. W ciągu dnia stanowią one lustra, w których odbija się otaczająca przyroda, dając tym samym malowniczy efekt.

Poza funkcją biblioteki w budynku zaprojektowanych zostało również wiele pomieszczeń służących rekreacji.
Przestrzeń wokół stanowią obszary służące różnorodnym aktywnościom społecznym.