Koncepcja Domu Zakonnego Ojców Jezuitów i Centrum Formacji św. Ignacego w Sowlanach

The concept of a Monastic House of Jesuits and St. Ignatius formation center in Sowlany village

This urban concept was prepared for an area near the Sowlany village. This place is surrounded by dense forests and is heavily insulated.

The main idea of the project was to preserve the character of the area. The idea behind urban planning and architecture was to favor tranquility, spiritual development, discussion, and meditation.

The project consists of a group of educational buildings, hotels, and residential buildings clustered around a centrally located park. The concept was designed with the idea of energy efficiency and sustainable development.

Clear structure of the concept should enable building the project in stages.

Surface area: 7 925m2

Koncepcja urbanistyczna projektowana była na obszarze położonym niedaleko miejscowości Sowlany. Teren otoczony jest gęstymi lasami, co sprzyja jego izolacji.

Głównym celem projektu było zachowanie charakteru terenu oraz stworzenie urbanistyki i architektury sprzyjającej wyciszeniu, rozwojowi duchowemu, dyskusji i medytacji.

Projekt obejmował zespół budynków dydaktycznych, hotelowych i mieszkalnych skupionych wokół centralnie położonego parku. Całość projektowana była w duchu energooszczędności i zrównoważonego rozwoju.

Jasna struktura zagospodarowania ułatwia późniejsze etapowanie budowy w czasie realizacji.

Powierzchnia: 7 925m2

Model/Makieta

 

Site photo/Zdjęcia terenu