Animacja na temat twórczości Iakova Czernikhowa

Animation on the work of Yakov Chernikhov

Design team/Zespół projektowy:
Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński

The animation has been created in 2006 as an audition for an international competition, where it has been granted 3rd place. The goal of the competition was to create an animated film comprising the entire body of work of Yakov Chernikhov. The film shows how certain designs by this architect evolve into new ones by enhancing and modifying the original design. The binary system is a key feature binding the entire composition, due to it being the primary method of recording everything, including this animated film.

Animacja powstała w 2006 roku na konkurs międzynarodowy, w którym ostatecznie zdobyła III miejsce. Konkurs miał na celu stworzenie animacji będącej elementem spajającym dzieła z całej twórczości Iakova Czernikhowa. Film miał na celu ukazanie jak poszczególne prace tego architekta ewoluują w inne, rozrastając się i modyfikując. Elementem klamrowym dla całej kompozycji był system dwójkowy. Dlatego, że jest on sposobem zapisu wszystkiego co jest, stał się tym samy matrycą dla tej animacji.